• გვერდი-ნიუსი

ქარხნის ტური

ოპერაციების ნაკადის სქემა

აღჭურვილობის ნახაზი